StartsidanJämställdhetDramacoachSamma till henneReferenserOm mig  
 

Samma till henne

Dramadam fick under hösten 2009 i uppdrag av Länsstyrelsen att dramatisera en studie om genuskontrakt i Uppsala län. Detta skulle ingå i projektet Från Ord Till Handling.

Materialet vi skulle använda oss av var skriften "Strategier för jämställdhet - lokala genuskontrakt i Uppsala län" senare omarbetad till populärutgåvan "Att se det osynliga - Om genuskontrakt i Uppsala län".

Studien om genuskontrakt leddes av professor Gunnel Forsberg, Stockholms universitet. Dramadams insats i projeket Från Ord Till Handling resulterade i pjäsen Samma till henne, som vi turnérade runt med i Uppsala läns samtliga kommuner. Vi har även spelat föreställningen för länsstyrelsens personal.

Boka ett genusseminarium!

Ladda ned broschyr Samma till henne

 


 

    Dramadam - Box 102 - 741 23 Knivsta - Mobil 0736 895 785 - Epost info@dramadam.se